Dr. Pendl & Dr. Piswanger Int. Dr. Pendl & Dr. Piswanger International Vezetői Tanácsadó Kft.

Dr. Pendl & Dr. Piswanger Int. Dr. Pendl & Dr. Piswanger International Vezetői Tanácsadó Kft.

InterSearch Worldwide: alapértékünk a sokszínűség és befogadás

Nyomtatás E-mail

Az „executive search” cégeket tömörítő globális szervezet, az InterSearch Worldwide, 2018. június 1-3. között tartotta éves konferenciáját Bruges-ben, Belgiumban. A nemzetközi találkozóra 34 országból több mint 60 vezető kiválasztással foglalkozó tanácsadó érkezett. A kiváló helyszín kivételes fórumot biztosított az inspiráló gondolatok kölcsönös cseréjére.

A konferencia mérföldkőnek bizonyult a globális szervezet életében: a sokszínűség és befogadás témája először kapott ugyanis kiemelkedő helyet a napirendi pontok között.

Nagy megtiszteltetésként éltem meg, hogy a Sokszínűség & Befogadás (Diversity & Inclusion) Munkacsoport nevében áttekintést adhattam a jelenlegi világtendenciákról és felvázolhattam a szervezetünk előtt álló feladatokat.

Ma egyre inkább teret nyer az a felismerés, hogy a sokszínűség és befogadás gyakorlata alapvető versenyelőnyt biztosít a vállalkozásoknak. Noha a mai napig érződik a sokszínűség & befogadás témájához való - kontinensenként eltérő - megközelítés, a különböző nemzetközi kezdeményezések azt bizonyítják, hogy a cégvezetők felismerték a sokszínűség & befogadás gazdaságra és vállalati teljesítményre gyakorolt pozitív hatását.

InterSearch Worldwide: alapértékünk a sokszínűség és befogadás - Hegedűs Judit„A Vállalatvezetők Akciója a Sokszínűségért és Befogadásért™” („The CEO Action for Diversity & Inclusion™”) az észak-amerikai kontinens legnagyobb, cégvezetők által kezdeményezett akciója, amely elkötelezettséget vállal a sokszínűség és a befogadás munkahelyi elősegítése mellett. Európa sem hagyta válasz nélkül a kihívást: az elmúlt évek során 21 különböző európai államban került meghirdetésre nemzeti Sokszínűségi Karta. A sokszínűségi karta aláírásával a csatlakozó szervezetek elkötelezettséget vállalnak a munkahelyi sokszínűség és a mindenkit megillető egyenlő bánásmód mellett.

A globális humán piaci trendek ugyancsak újdonsággal szolgálnak. Mindenekelőtt azt mutatják, hogy a sokszínűség és befogadás elve napjainkban a vállalatok első számú vezetőinek ügyévé vált. Ezzel egy időben a globális politikai környezet növelte a munkavállalók érzékenységét és érintettségét a sokszínűség és befogadás témájával kapcsolatban. Az is tény, hogy a sokszínűség & befogadás mára a mindennapi munkavégzés fontos alkotórészévé vált, legalábbis a globális cégek esetében. Bizonyított tény, hogy ahol a sokszínűség és befogadás gyakorlata érvényesül, ott a munkahelyi teamek teljesítmény szempontjából messze túlszárnyalják a kevésbé sokszínű, homogén munkacsoportokat. Végül érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt években a sokszínűség és befogadás ügye világszerte jelentős figyelmet kapott. (Gondoljunk csak a kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau „kiegyenlített”, 50 %-ban nőkből álló új kormányára 2015-ben, amelynek hírét a nemzetközi sajtó címlapokon hozta le.)

Az InterSearch Befogadás & Sokszínűség Munkacsoportja a közelmúltban kutatást végzett azzal a céllal, hogy feltérképezze globális szervezetünk tagjainak sokszínűség & befogadás gyakorlatát. A konferencián megosztottuk az ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat. A kérdések alapvetően három területet fedtek le: vizsgáltuk a sokszínűség & befogadás adott országon belüli fontosságát, a tagszervezetek ez irányú tevékenységét az ügyfelekkel végzett munkában valamint a tagszervezetek - sokszínűséget és befogadás témakörét érintő - belső munkafolyamatait és stratégiáját. A válaszok nagyon változatos képet mutattak mind az ország összehasonlításban, mind pedig a belső folyamatokat vagy az ügyfelekkel végzett munkát illetően.

Büszkék lehetünk arra, hogy tagszervezeteink közül már jó néhányan rendelkeznek a sokszínűség és befogadás elveit magában foglaló belső politikával. Mások – a nemzeti Sokszínűség Karta aláírásával - konkrét lépések tettek azért, hogy a sokszínűség és befogadás elve és gyakorlata a vállalati értékeik részévé váljon. Megint mások élen járnak a sokszínűség és befogadás témáját érintő megbízások elvégzésében, sőt, ilyen irányú, speciális szakértelmük okán a piac keresett szereplőivé váltak. De hát ezek egyelőre a kisebbségben lévő jó példák, és még olyan sok a tennivaló, olyan hosszú az út előttünk! A kutatás eredményei arra sarkallnak bennünket, hogy folytassuk a legjobb példák megosztását belső és külső hálózatunkban, és a jövőben - mindenekelőtt a határokon átnyúló megbízások kapcsán - még inkább fókuszáljunk a sokszínűség és befogadás kérdéseire.

Valamennyien tudjuk, hogy a sokszínűség és befogadás ügyét „behozni a szervezetbe” nehéz – legalábbis először. Ehhez nagyfokú elkötelezettségre, rugalmasságra, kitartásra és nem utolsó sorban szenvedélyre van szükség. A vezetésnek egy új szintjére kell lépnünk. Befogadó vezetőként a sokszínűség és befogadás ügyét teljes egészében fel kell vállalnunk, a változás menedzsment részévé kell válnunk, mert ez adja meg az alaphangot, jelöli ki az utat az egész szervezet számára.

És mit tehetünk mi, mit tehetnek a vezető kiválasztással (executive search) foglalkozó cégek?

  • Mindenekelőtt rendkívüli empátiával és érzékenységgel kell dolgoznunk ügyfeleinkkel, pályázóinkkal a nem, kor, vallás, etnikai hovatartozás, mozgáskorlátozottság vagy szexuális orientáció kérdéseit illetően.
  • Segítenünk kell ügyfeleinket a sokszínűség és befogadás témáját illetően, az abban való eligazodásban.
  • És végül, de nem utolsó sorban cégen belül magunknak is követnünk kell a sokszínűség és befogadás gyakorlatát, valamint lehetőségeink szerint szűkebb és tágabb környezetünkben elő kell mozdítanunk a sokszínűség és befogadás gyakorlatának erősítését.

Az InterSearch Worldwide, 2018. június 1-3. között tartotta éves konferenciáját Bruges-ben, Belgiumban

Ma az InterSearch Worldwide több mint 90 irodával 50 országban van jelen. Büszkék vagyunk arra, hogy tagjaink, akik egyben a legjobb helyi cégek és tanácsadók, elkötelezettek a legmagasabb minőség és a sokszínűség & befogadás ügye iránt.

A SOKSZÍNŰSÉG TÉNY. A BEFOGADÁS VÁLASZTÁS.
A MI VÁLASZTÁSUNK.

Hegedűs Judit, az InterSearch Sokszínűség & Befogadás Munkacsoportjának regionális vezetője, Kelet- és Közép Európa


Értesüljön időben a Dr. Pendl & Dr. Piswanger híreiről és újdonságairól:

Hívja irodánkat:

+36 1 487 0241